Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Glasriket – ett gränsöverskridande produktionsmecka

Glasriket är ett område i Småland där man formaliserat och etablerat ett samarbete mellan ett flertal kommuner och ett flertal glasbruk.

Läs Mer

IKEA-Museum

Föreställ dig att du är ute på en resa runt jorden. Du kommer då att träffa många människor från olika länder

Läs Mer

RIAN – Designmuseum

Någonting som angår alla på ett eller annat vis är ändå design. Därför brinner många människor för att få berätta om och visa hur roligt och intressant det är.

Läs Mer

Artipelag, konst och designmuseum i unik miljö

Konst, Aktiviteter och skärgård. Muséets namn är en hopslagning av Art, Activities och Achiphelago.

Läs Mer

Hemsö Fästning – en utställning hämtad från det kalla kriget

Ångermanälvens mynning i Bottenviken räknades som en mycket strategiskt viktig plats från början av 1900-talet och fram till kalla krigets slut.

Läs Mer

Nationellt centrum för arkitektur och design (ArkDes)

ArkDes är landets centrum för design och arkitektur. Det är ett kunskapscentrum, museum och samtidigt en arena för diskussion och debatt om framtidens design och arkitektur.

Läs Mer