Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Daily Archives: augusti 17, 2018

Hemsö Fästning – en utställning hämtad från det kalla kriget

Post Image

Ångermanälvens mynning i Bottenviken räknades som en mycket strategiskt viktig plats från början av 1900-talet och fram till kalla krigets slut.

Läs Mer