Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Hemsö Fästning – en utställning hämtad från det kalla kriget

Post Image

Ångermanälvens mynning i Bottenviken räknades som en mycket strategiskt viktig plats från början av 1900-talet och fram till kalla krigets slut.

Läs Mer

Nationellt centrum för arkitektur och design (ArkDes)

Post Image

ArkDes är landets centrum för design och arkitektur. Det är ett kunskapscentrum, museum och samtidigt en arena för diskussion och debatt om framtidens design och arkitektur.

Läs Mer