~ DESIGNUTBILDNING ~

designutbildning

För den som vill arbeta med design i dess olika former kan ha stor nytta av att gå någon form av en designutbildning. En utbildning är det fundamentala som krävs för att starta igång karriären inom designsektorn för att lösa dagliga problem som kan komma upp vid arbete med visuell design. Det finns många olika typer av designers där de vanligaste är designers som arbetar med grafik, digitalt, webb, mobilt, produkter, varumärken, med flera.

Många delar av det mest grundläggande, så som att hantera redigeringsprogram som Photoshop, går idag att lära sig på nätet, men att sitta i ett klassrum med lärare och andra elever är ovärderligt för den som vill ge sin in i designvärlden. Detta främst för att kunna få återkoppling på det arbete som utförs, vilket kan vara svårare att få om man vänder sig till internet. Genom att få återkoppling från lärare och andra studenter under lärandets gång blir utvecklingskurvan betydligt skarpare. Det finns även andra fördelar med att vända sig till ett traditionellt universitet snarare än utbildningar på nätet som att hantera arbetstiden, problemlösning, arbeta i grupp, ge och få kritik, med flera. 

Ett urval av svenska designutbildningar

I Sverige finns diverse olika högskoleutbildningar med inriktning mot design. Högskolan för Design och Konsthantverk befinner sig i Göteborg och erbjuder flera olika utbildningar för den som vill ta sig in på marknaden med en designutbildning i ryggsäcken. Bland annat erbjuder högskolan utbildning inom inriktningarna grafisk design, industridesign, produktdesign och inredningsarkitektur. Utbildningarna är främst på kandidatnivå, dvs. tre år långa, men det finns också möjlighet att fortsätta studierna efter de tre åren för att påbörja en masterutbildning.

I Borås erbjuds även designutbildningar där fokus ligger på textil och mode. Skolan började med textil- och modedesign 1993 och har sedan dess utökat sitt utbud inom området. Större fokus på industridesign har designutbildningen vid Umeå Universitet som startade igång 1989 och här är designprogrammen hela fem år långa. Här får studenterna examen Advanced Product Design, Transportation Design eller Interaction Design.

1995 startade industridesignutbildningen på Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet som riktade sig in på byggkatalogens produkter, dvs. industriellt framställda produkter för byggnader. Examinerade studenter erhåller en kandidatexamen där praktik ingår in utbildningen. Mälardalens Högskola erbjuder ett kandidatprogram i informationsdesign och produktutveckling som har en nära koppling till arbetslivet. Programmet växte fram 1990 som då kallades teknisk illustration och var en påbyggnadsutbildning för ingenjörer.

Behovet av en designutbildning

Vissa frågar sig om nyttan med att genomföra en designutbildning med tanke på de kostnader som medföljer en sådan, jämtemot att istället lära sig genom att arbeta inom området. Trots kostnaden kommer många positiva aspekter av att utbilda sig inom området, ett universitet kan göra mycket för sina studenter om det vill, vilket är varför det är viktigt att undersöka sitt högskoleval noggrant innan man väljer att söka. I en designutbildning av hög kvalitet kan studenten förvänta sig att få utveckla färdigheter den kommer ha stor nytta av i framtiden som att göra presentationer, arbeta i projekt och arbeta mot en fast deadline.