Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Glasriket – ett gränsöverskridande produktionsmecka

Glasriket är ett område i Småland där man formaliserat och etablerat ett samarbete mellan ett flertal kommuner och ett flertal glasbruk. Sedan 1700-talet har det producerats olika typer av glasprodukter och idag finns det hela 13 studiehyttor och glasbruk kvar i området. På vart och ett av glasbruken finns såväl större som mindre glasutställningar som visar glasbrukets historia och den utveckling som skett från 1700-tal till idag.

Kosta Boda Art Gallery

Här kan man se glasprodukter i världsklass. Produkterna är formgivna av Kosta Bodas designers och skapade av företagets mycket skickliga hantverkare. Kosta Boda har sedan länge varit världsledande i produktionen av konstglas. Kosta Bodas designers är kända för att vara artister, konstnärer och innovatörer. Framförallt när det gäller att ta fram och utveckla nya unika tekniker inom området glasformgivning. Galleriet ligger mitt i samhället Kosta

Skrufs glasmuseum

Muséet visar ett stort urval av tillverkningar från glasbruket sedan starten 1897. I detta muséum finns en unik samling av bruks- och prydnadsglas designade av bland annat Lars Hellsten och Bengt Edenfalk. Det är hembygdsföreningen som står för driften av museet idag och det görs på ideell basis. Under uppbyggnaden fick man stor hjälp av experter från Smålands museum i Växjö. Muséet är beläget vid Skrufs glasbruk i samhället Skruv.

The Glass Factory, Boda

Detta är ett upplevelsebaserat och interaktivt glasmuseum som ligger mitt i Glasriket. Det här är en kreativ mötesplats och kunskapscentrum för såväl glasblåsare som designers och besökare. Här arrangerar man event som till exempel demonstrationer av glasblåstekniker, glasshower och andra happenings där designers och konstnärer bjuds in för att experimentera med glas och hitta nya uttryck. Även besökarna har möjlighet att prova på glasarbete och hitta nya kreativa sidor hos sig själva. Muséet ligger vid Boda Glasbruk.

Glasrikets skatter Orrefors

Den digra glasskatten från Orrefors finns här samlad på ett och samma ställe. Allt från dåtid till nutid hittas här. De permanenta utställningarna har omarbetats och gjorts mera attraktiva och gör nu rättvisa åt de kunskaper och färdigheter som de designers, konstnärer och glashantverkare som arbetat i Orrefors besuttit. Glasrikets skatter finns att beskåda i utställningshallen vid Orrefors glasbruk.

Smålands museum – Sveriges glasmuseum

Ändå sedan 1030-talet har Smålands museum dokumenterat och samlat glas och verktyg för glasframställning och har sedan dess lyckats komma över ungefär 30 000 glasföremål.  Muséet öppnades i Växjö 1885 och är det äldsta länsmuseet i Sverige. Smålands museum har ett nationellt uppdrag att visa, dokumentera och samla svenskt glas. Man kan här beskåda den permanenta utställningen som heter ”Svenskt glas under sex sekler”. I samlingen finns servis- och bruksglas från mer än 100 av de glasbruk som varit aktiva mellan 1500 och 2000-talet och även konstglas från de mer fristående glashyttorna. Utöver allt detta så finns även en samling utländskt glas från ett trettiotal länder.

Smålands museum – Sveriges glasmuseum

Man behöver några dagar för att se allt som Glasriket har att erbjuda så funderar man på ett besök så rekommenderas att ta till lite mer tid än man tänkt då det tar tid att hinna med alla muséer.