Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Hemsö Fästning – en utställning hämtad från det kalla kriget

Ångermanälvens mynning i Bottenviken räknades som en mycket strategiskt viktig plats från början av 1900-talet och fram till kalla krigets slut. Man tänkte sig att den stora fienden från öst skulle kunna använda sig av Ångermanälven för att komma in i landet. Där skulle de sedermera kunnna transportera trupper och materiel vidare med järnväg, genom landet och in i Norge, för att där ha tillgång till och behärska Atlantkusten. Beslutet om att bygga en fästning togs redan 1914 men av olika anledningar dröjde det fram till andra världskrigets start innan den var färdig.

Från störst och hemligast till avveckling

Fästningen bestod av flera olika militäranläggningar på Hemsön som då tillhörde kustartilleriet. Två av dessa låg i stora utrymmen som sprängts in i berget. Det tunga batteriet som låg uppe på Storråberget och det lätta batteriet som stod på Havstoudd. Hemsö fästning var landets kanske största och hemligaste militära anläggning under det kalla kriget och hela Hemsön var under den aktiva tiden ett absolut förbjudet område för utländska medborgare. Innan kustartilleriet omorganiserades under mitten av 80-talet hade redan den politiska viljan vänts bort från Hemsön. I och med de nya rörliga förbanden som upprättades inom Kustartilleriet föråldrades och dödsdömdes de gamla fasta installationerna. 1989 utbildades de sista värnpliktiga ute på Hemsön men anläggningen blev kvar som ett övningsobjekt fram till 1991 och avvecklades sedan helt 1998. Hemsö fästning blev då ett statligt byggnadsminne och för evigt en del av vårt kulturarv.

Hemsö fästning idag

Idag drivs Hemsö fästning av Christer och Kristina Sefbom. Under sommarhalvåret kan man åka ut till Hemsön och titta på detta historiska monument och kulturarv. När besökaren går ned i berget är det som att gå tillbaka i tiden. Bergrummet ligger 40 meter under jord och skall enligt uppgift klara en direktträff av en atombomb av samma storlek som Nagazaki. I det 5000 kvadratmeter stora utrymmet under jord finns allt som de runt 300 värnpliktiga och deras officerare behövde. I dag kan man skåda det så kallade truppserviceförrådet, där soldaternas personliga utrustning fanns lagrad. Marketenteriet ”markan” i dagligt tal ligger ganska centralt och var samlingsplatsen när soldaterna var lediga. Där kunde man köpa kaffe, glass, tidningar och tobak. Längre in i bergrummet finns naturligtvis ett maskinrum där mekaniker och driftmästare skötte driften av anläggningen.  Stridsledningscentralen och Radarrummet är hjärtat och hjärnan i anläggningen och det är härifrån man avfyrade de vapen som man förfogade över. Naturligtvis hittar man även en sjukstuga, där såväl läkare som tandläkare tjänstgjorde. När man som besökare vandrat genom alla faciliteter under mark, är det dags att gå ut en liten sväng. Där kan man beskåda beväpningen hos det stora batteriet. De stora 15,2cm kanonerna är mäktiga att titta på och vid sidan kan man se de mindre luftvärnskanonerna.

Hemsö fästning idag

 

Efter besöket kan man med fördel njuta av utsikten från restaurangen som ligger i direkt anslutning, uppe på Storråberget. Restaurangen som är öppen under turistsäsongen har alltid en dagens husman och en salladsbuffé med tillhörande måltidsdryck. Restaurangen har även fullständiga rättigheter och serverar främst lokalproducerade produkter såsom Hernö Gin, whisky från High Coast destillery och öl från Hernö hantverksöl.