Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

IKEA kataloger

Nu har det gått över 70 år sedan som katalogen för IKEA har producerats i tätorten Älmhult i Småland. Med tiden så har katalogen blivit allt mer betydande i omfång, upplaga och utskick. Allt började med när Ingvar Kamprad skrev dom allra flesta av texterna själv på 70-talet så det var ganska radikalt och poppigt. Detta fortsatte fram till 90-talet och ända fram tills idag, idag har har katalogen för IKEA verkligen tagit sin katalog till nutid. Det var ingen som kunde anade att katalogen för IKEA skulle bli så stor och bli en av världens mest spridda broschyr. Ända sedan 1950-talet har målet även här varit att nå ut till så många människor som man bara kunde runt om i hela världen. Det är idag flera miljarder personer som tar del av miljöer som är inspirerade och tar del av den informationen som finns på hemsidan och även i IKEAs appar.

IKEA:s rötter

På 1800-talet var Småland i fattigdom och det var flera tusen svenskar som flyttade sig vidare till Amerika. Dom som blev kvar i Sverige kämpade verkligen för att få mat på sina bord. Den dåliga jorden fick Ingvar Kamprad kämpa sig igenom under sin uppväxt. Det var nämligen på 1900-talet som idealen för skönhet dök fram i Sverige och tog fart. Från och med 1930-talet och framåt växte rikedomar i Sverige. Det var ett folkhem som man kallade det då det var ett välfärdsprogram med ett mål att ekonomiska ställningen skulle höjas för alla svenskar. 50 år tog det för att Sverige skulle bli ett jämställt och modernt land. Då fattigdomen minskades mer och mer så ökades även behovet av att ha smarta och moderna möbler. Det var här som Ingvar Kamprad såg sin perfekta chans till IKEAs startpunkt då tiden hade kommit in.

Tiderna genom IKEA

Tiderna genom IKEA

En av principerna som Ingvar Kamprad hade var att designen skulle vara väldigt god och att den skulle vara tillgänglig för precis alla medborgare. Sedan skulle allt gå på låga priser. Detta skötta man väldigt bra då paket skickades via platta paket, utskicken var smart genomtänkta, upplagor som var stora och nyskapade produktlösningar. Tack vare detta så blev det sparsamt och billigt för smålänningarna, målet för Ingvar blev uppnådd. Man kallar IKEAs produktion för bra funktion, god form, hållbarhet, kvalité och ett lågt pris för en demokratiskt design. Låga priser har alltid funnits från start för IKEA.

Ingvar gjorde en huvudutställning vid namn ‘’Berättelsen om IKEA’’. Den här utställningen tar en tillbaka och får en blick på från starten från hemgården Agunnaryd, då det var där som Ingvar Kamprad hade sin uppväxt, sedan vidare till det allra första varuhuset som blev gjord och uppbyggd i Älmhult och sedan vidare till resten av världen. Filmerna i utställningen får man höra Ingvar berätta om sin familj, fiaskon som han blev vittne till, tidiga affärer, med- och motgångar. Ärlighet och enkelhet var något som Ingvar värdesatte som mest, därav att han blev en entreprenör som var naturbegåvad. Hans sinne för affärer var helt magiska och hade en bra relation till sina medarbetare.