Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Internationella designertävlingar

Det finns många internationella designertävlingar som designers kan ställa upp i för att mäta sig med andra inom samma genre inom design. Speciellt för unga designers, arkitekter, planerare, studerande och ingenjörer runt om i hela Europa. Då dessa kan utnyttja och undersöka de olika egenskaper som material har.

Till exempel designertävlingen Copper and the Home, få de tävlande skapa i koppar och har chansen till att vara kreativa. Andra internationella tävlingar inom design är Carpet Vistas, A´Design Award & Competition och Antalis Interior Design Award. I Antalis Design Award tävlingen under 2018 var det tävlande från 29 länder och 342 olika projekt som tävlande. Att tävla och vinna är en stor ära, samtidigt som att det står mycket pengar på spel. Har man vunnit så får man framför allt se sitt bidrag få uppmärksamhet och gör att man som designer kan bli känd och efterfrågad.

I designertävlingar i Sverige och andra länder i Europa och övriga världen söker de olika typer av projekt som inte bara har en funktionalitet, utan också kan dra nytta av materialets egenskaper. I koppar är det exempelvis dess förmåga att kunna led värme och elektricitet, samt återvinningsbarheten, hållbarheten och dess skönhet. Tävlingar inom design har för avsikt att se till att ta fram mångsidigheten och framför allt skönheten i de olika materialen som designers använder. Detta samtidigt som designers har ett fokus på det tekniska och visuella mervärdet i själva materialet som de tävlar med.

Kriterier inom design

Självklart finns det olika kriterier som ska uppfyllas när en designer ställer upp och tävlar i en designertävling. I till exempel tävlingen Copper and the Home som hade tävlingskriterierna att de tävlande skulle skapa en design som är avsätt för att användas i hemmet, affärer, kontor, skolor, på sjukhus eller andra byggnader som är offentliga.

Då finns det några egenskaper som ska uppfyllas så som – köksdetalj, möbel, inredningsdetalj, ytor och prydnadsföremål (beläggning på väggar utom- och inomhus, mellanvägg, dörrar, skydd eller liknande), föremål som är funktionella. Dessutom föremål som är tekniska med en koppling till energibesparing eller energikällor som är förnybar.

Det får ingå andra material i tävlingsbidraget, men kopparlegeringar eller koppar ska vara övervägande som material. Detta samtidigt som det är en speciell betoning på att koppars återvinningsbarhet och hållbarhet. Bidraget till designertävlingen ska ha en betoning på estetisk och teknisk potential hos materialet koppar eller kopparlegeringar. Dessutom bör bidraget vara lämpat för att massproduceras. Har även tävlingsbidraget en unikhet, uppfyller ett behov eller är en uppfinning som underlättar produktionsprocessen tar juryn hänsyn till detta.

Deltagarnas kriterier

För att ställa upp i en designertävling finns det vissa kriterier som deltagarna måste uppfylla för att delta. Beroende på hur tävlingen är uppdelad så kan kriterierna vara olika, men för just Coppar and the Home designertävlingen 2018, så gällde det att deltagaren skulle vara född senast den 30/9–1978 och det fanns två klasser. Den ena klassen var för designers, planerare, ingenjörer och arkitekter, samt individuellt eller i en grupp. Andra klassen fick enskilda grupper och studenter som studerade inredningsdesign, formgivning, tekniska ämne eller arkitektur på universitet eller högskola. För denna klass krävdes det ett intyg från deras lärare.