Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Millesgården – utställningar och skulpturer

I början av 1900-talet köpte konstnärsparet Carl och Olga Milles en tomt på Lidingö. Den tomten låg belagd högt uppe på Herserudsklippan ovanför Värtan.

Millesgården – utställningar och skulpturer

Deras gemensamma vision var att bygga ett hem där de även hade tillgång till konstateljéer. Huset de byggde var ritat av arkitekten Carl M. Bengtsson och stod klart 1908. Under det nästkommande halvseklet byggde de ut Millesgården och till hjälp hade de Carls bror Evert Milles som verkade som arkitekt i Stockholm.

Tillbyggnader


Mellan 1911 och 1913 byggde man till en friluftsateljé som syftade till att förbättra Carls arbetsmiljö. Anledningen till detta var att han drabbats av stenlunga, till följd av att ha andats in damm som uppstår under stenhuggning och skulptering. Han fick vid denna tid in många beställningar på skulpturer och för att möta upp den stora efterfrågan köpte man in mark som angränsade till gården. Denna låg utefter klippans sydsluttning. I och med detta blev skulpturträdgården mycket större och man kunde därför bygga ytterligare en ateljé, Lilla ateljén.

Verksamhet i USA


Paret flyttade till USA under perioden 1930-1950 för att sprida sin konst. Under denna period avstannade utbyggnationen av Millesgården. Brodern Evert ägnade dock en viss tid åt att göra nya ritningar och skissa på hur en utveckling och ytterligare utbyggnad av Millesgården skulle utformas. Efter att ha bott i USA i nästan tjugo år flyttade paret hem till gården. Man inledde då arbetet med att bygga den stora Nedre terrassen som innehåller skulpturer och fontängrupper hämtade från såväl USA som Sverige. De byggde även ett nytt bostadshus, Annes hus, som ritades av brodern Evert som blev färdig när Carl gick bort i september 1955.

Industrialiseringens påverkan på konsten


De tillfälliga utställningar som visas vid Millesgården ligger främst i Konsthallen som är belägen intill huvudentrén men ibland görs det några mindre utställningar i konstnärshemmet. Över tiden finns Carl Milles skulpturer att beskåda i skulpturparken och i konstnärshemmet. Idag finns en tillfällig utställning med temat ”Tillbaka till paradiset – Expressionistiska mästerverk” som finns att beskåda fram till den nionde juni 2019. Industrialiseringen under 1800-talet innebar att städerna i Europa växte med stor hastighet. Genom att infrastrukturen byggdes ut blev rörligheten mellan städerna större och såväl den tekniska utvecklingen som den sociala rörligheten blev allt mer påtaglig. Spänningar uppstod mellan de olika samhällsklasserna som innebar olika typer av internationella reformrörelser. Som ett resultat av allt detta sökte sig konstnärerna mot nya levnadssätt. De förändringar som skett ledde till ett sökande efter ett nytt paradis. Utställningen visar på hela den omfattande världsomvälvning som konstnärer under industrialiseringens tid upplevde och hur den påverkade konsten och designen.

Magiska Millesgården


I Lilla ateljén finns en permanent utställning av den kinesiske fotografen Yanan Li som tillbringade mer än ett år på gården för att fotografera den under alla möjliga och omöjliga förhållanden. I regn, snöstorm, mörker, dimma och ljus har han fångat det magiska med Millesgården. I Lilla ateljén kan besökarna se hans bilder och uppleva muséet genom hans bilder. Yanan Li flyttade till Sverige från Kina år 2000. En av anledningarna till flytten var den svenska Hasselbladskameran som fångat hans intresse under hans studier i Kina. Det var framförallt det klassiska slutarljudet som fick honom att fastna för kameratypen.

Magiska Millesgården