Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Nationellt centrum för arkitektur och design (ArkDes)

ArkDes är landets centrum för design och arkitektur. Det är ett kunskapscentrum, museum och samtidigt en arena för diskussion och debatt om framtidens design och arkitektur. ArkDes har i uppdrag att driva debatt för att öka kunskapen om hur design och arkitektur påverkar medborgarnas liv. Landet befinner sig i en expansiv fas när det gäller nybyggnationer vilket kommer att påverka städerna i en ganska stor omfattning. ArkDes fungerar som en plattform för att debattera och diskutera förändringarna i infrastrukturen genom seminarier, workshops, kampanjer, utställningar och forskning kring nationell och internationell design och kultur.

Verksamheten

ArkDes har verksamhet i hela landet i form av utställningar och evenemang. På museet sker debatter för att uppnå målen med uppdraget. Via ArkDes skolprogram, bibliotek och världsunika samlingar sprids kunskap om arkitektur och design. Ett deltagande i internationella forskningsprojekt och nätverk bidrar också till kunskapsspridningen. Förutom att driva ett museum har ArkDes även ett uppdrag från regeringen att kvalitetssäkra inom arkitektur och design i Sverige. Museet har mycket stora samlingar av arkitekturobjekt med fokus på 1900-talet. I dagsläget finns det ungefär 4 miljoner objekt som katalogiserats och konserverats.

Arkitektur och design

Arkitektur är allt mänskligt formande och byggande av fysiska ting i den omgivande miljön. Det är främst läran om hur man formar byggnader. Sedan många hundra år tillbaka har man förknippat ordet arkitektur med hur byggnader konstruerats och hur de ser ut. Design eller formgivning är det begrepp som man istället använder sig av när man vill beskriva ett föremåls utseende, konstruktion eller den skapandeprocess som man nyttjar från en idé tills man har en färdig produkt. Man utvecklar en produkt med utgångspunkt från kundens behov av funktionella och estetiska behov. Man använder sig av design för utveckling av processer, tjänster, varor och miljöer. Man inkluderar då funktioner som användarvänlighet utseende och teknik. Det finns ingen egentlig definition av ordet design eftersom det finns så många olika designdiscipliner och användarområden. Själva ordet design kommer från ett latinskt ord, designo som betyder peka ut, framställa, avbilda

Pågående utställningar i muséet

Utställningen ”Arkitektur i Sverige” är ett stående inslag på ArkDes. Där kan man följa arkitekturens utveckling i landet under de senaste tusen åren. Där kan man även se hur städerna och arkitekturen förändrats. Själva utställningen visar, genom olika typer av modeller, utvecklingen i kronologisk ordning. Det finns över 80 modeller som visar på olika tidstypiska ideal och byggtekniker. Allt från medeltida stenkyrkor via sommarstugor i rokokostil till den moderna Katarinahissen. Utställningen är lämplig för alla åldrar och är spännande för dem som är intresserade av svenska byggnader och städer. ”Pepparkakshus” är en återkommande utställning och tävling som öppnas i slutet av november varje år. Det är gamla som unga, amatörer som proffs som är med och tävlar. 2018 års tema är att alla byggare ska gestalta det de tycker är lyxigt. Bakverket får endast utgöras av ätbara ingredienser och är storleksbegränsat till en bottenplatta om 50 gånger 50 centimeter. Alla bidrag som lämnas in kommer att ställas ut såvida de inte bryter mot svensk lag, innehåller politiska budskap, är reklam i kommersiellt syfte eller är olämpligt på annat sätt.

Pågående utställningar i muséet