Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

RIAN – Designmuseum

Någonting som angår alla på ett eller annat vis är ändå design. Därför brinner många människor för att få berätta om och visa hur roligt och intressant det är. Från folkkär formgivning och konsthantverk till tjänste- och industridesign. Allt detta kan man hitta på RIAN designmuseum dit alla är välkomna. Museet är beläget vid Ätran i Falkenberg, nedströms Tullbron, i ett vackert gammalt spannmålsmagasin från 1865. Den spetsformade rian, där spannmålet torkades, har fått ge namn till museet. På museet kan man besöka alla möjliga typer av designutställningar eller sitta ner i läshörnan där man samlat litteratur från såväl svensk som internationell arkitekturpress.

Tillgängligt för alla

Filosofin vid RIAN designmuseum, ”alla är välkomna”, speglar väl av sig i det tillgänglighetsarbete som genomförts. Det är väl ordnat med handikapparkering i direkt anslutning till entrén och hissar finns mellan varje våningsplan för att möjliggöra även för rullstolsburna att se utställningarna. Samtliga trösklar är borttagna för att det ska gå lätt att ta sig mellan rummen oavsett om man har rullstol eller barnvagn. På första våningsplanet finns en stor toalett med skötbord för de små barnen. Där finns även låsbara skåp där man kan låsa in väskor, ryggsäckar och ytterkläder.

Pågående utställningar

Efter visningar i Europa, London, Köpenhamn och Stockholm kommer nu Linda Dehklas utställning ”Weaving dress” till RIANs projektrum. ”Weaving dress” är hennes examensarbete från högskolan i Borås. I sitt arbete har Linda använt sig av metoden ”hela-plagget-vävning”, whole-garment-weaving, som konstruktionsmetod och experimentell design. Grunden för metoden är att man väver ett rör/ficka med så kallad dubbelvävning och sedan klipper upp det på olika sätt för att släppa in kroppen. I weaving dress har hon haft som avsikt att sammankoppla material, form och tillverkningsprocess till en blandning av mode- och textildesign.

Pågående utställningar

Den andra pågående utställningen är ”samla, sortera, ta hand om”. Sedan tidernas begynnelse har människan sysslat med ett aktivt samlande. I de allra första fallen handlade det mesta om att samla mat och förnödenheter för överlevnad. Idag förknippas samlandet mest med hobbyverksamhet där man samlar på saker som är av värde, antingen för en själv eller något av stort ekonomiskt värde för omvärlden. Att samla är ofta förknippat med lust. Det är såklart lustfyllt att hitta den där sällsynta tingesten man letat efter så länge. Man brukar säga att en samling aldrig blir färdig, utan på något vis verkar det alltid finnas plats för några föremål till. Man kan dela in samlandet i två grupper, det privata och det offentliga samlandet. Det privata samlandet handlar om det vi precis nämnt som är förknippat med avkoppling och glädje. Det offentliga samlandet är som regel förknippat med viljan av att skapa systematik och ordning. De offentliga samlarna är muséer, institutioner och universitet som genom tiderna samlat på sig stora dokumentarkiv och föremålssamlingar. I utställningen visas såväl privata samlingar som konstnärliga verk ur offentliga miljöer. RIAN vill med denna utställning lyfta fram fenomenet samlande och samtidigt starta en diskussion om kommande insamlingsprojekt vid muséet. Ska RIAN satsa på en samling designföremål och i så fall vad skall samlingen innehålla och vad ska man använda den till?