Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Risfjells sameslöjd – samisk kultur och hantverk

I samhället Vilhelmina i södra Lappland finns Risfjells sameslöjd. Företaget bildades 1980 av Sven-Åke Risfjell och hans fru Doris. De arbetar med den sydsamiska traditionen och sameslöjd.  Verksamheten utgörs av butiken, ett galleri och ett museum. I museet finns det samlingar av gammal samekonst och sameföremål och i butiken kan man köpa äkta sameslöjd tillverkad på orten

Äkta sameslöjd – Sámi Duodji

Äkta samiskt hantverk är handgjorda produkter som används såväl till vardags som till fest. Det kan vara allt från kläder och smycken till verktyg och andra nyttoföremål. Samiskt hantverk är en stor och betydande del av den samiska kulturen. Det som kännetecknar sameslöjd är bland annat att det är gjort i naturligt material såsom horn, trä och skinn. Vidare är det oftast nyttoföremål som har klara och distinkta nyttofunktioner. Designmässigt är de oftast väl anpassade former som är smyckade med band och textilier. Färgerna är naturella och inte sällan har klädesplagg en blå botten med röda, gula och vita band.

Gammal tradition

Samernas historia går väldigt långt tillbaka i tiden. Man kan skönja samiskt formspråk i över 10 000 år gamla hällristningar som man hittat på Kolahalvön och här i Skandinavien. På gamla samiska boplatser har man vid utgrävningar hittat nyttoföremål som är flera tusen år gamla. När det gäller sameslöjdens form och design bygger den på samernas livshistoria och generationers olika erfarenheter. För att konsumenten skall vara säker på att denne köpt äkta sameslöjd finns märket Sámi Duodji. Det är en äkthetsgaranti som bevisar att det inte är något plagiat och att det är kvalitetssäkrat hos Sameslöjdsstiftelsen. I muséet och galleriet i Vilhelmina får man ta del av den egenproducerade sameslöjden och föremål ur den samiska kulturen. Här får man en inblick i vilka verktyg och redskap som genom åren använts och utvecklats till perfektion. I museet finns även världens största samekniv att beskåda.

Samiska mönster

Under 1920-talet gjordes en omfattande kartläggning och registrering av de hittills upptäckta gamla samiska mönstren. Att idag hitta ett oregistrerat räknas som näst intill omöjligt. En eftermiddag när Sven-Åke satt och tittade i en bok av Ernst Manker fastnade hans blick vid på ett nåjdbälte. På detta hängde en kåsa, en mässingsring, en kniv, ett kopparmynt och en så kallad daaskoe. Nåjden är samernas motsvarighet till indianernas medicinman och schamanerna i Sibirien. En Daaskoe är en liten väska som har ett lock av horn. Det är på det lilla locket han upptäcker mönstret som inte tidigare uppmärksammats. Det visar sig att detta nåjdbälte sålts av nåjden Gam-Giila till en lokal skogsinspektör och sedermera gått i arv i några generationer för att till sist, år 1895, hamna på Nordiska Museet. Studien av detta nya mönster har visat att det kommer från just Marsfjällen men man har ingen aning om hur gammalt bältet med det nyfunna mönstret är. Det har i alla fall resulterat i att Sven-Åke lägger detta nyfunna mönster på sin sameslöjd och hustrun Doris väver in det i sina textiler. Det gör de för att mönstret hör Marsfjället till.