~ Risfjells sameslöjd ~

I samhället Vilhelmina i södra Lappland finns Risfjells sameslöjd. Företaget bildades 1980 av Sven-Åke Risfjell och hans fru Doris. De arbetar med den sydsamiska traditionen och sameslöjd.  Verksamheten utgörs av butiken, ett galleri och ett museum. I museet finns det samlingar av gammal samekonst och sameföremål och i butiken kan man köpa äkta sameslöjd tillverkad på orten

Äkta sameslöjd – Sámi Duodji

Äkta samiskt hantverk är handgjorda produkter som används såväl till vardags som till fest. Det kan vara allt från kläder och smycken till verktyg och andra nyttoföremål. Samiskt hantverk är en stor och betydande del av den samiska kulturen. Det som kännetecknar sameslöjd är bland annat att det är gjort i naturligt material såsom horn, trä och skinn. Vidare är det oftast nyttoföremål som har klara och distinkta nyttofunktioner. Designmässigt är de oftast väl anpassade former som är smyckade med band och textilier. Färgerna är naturella och inte sällan har klädesplagg en blå botten med röda, gula och vita band.

Gammal tradition

Samernas historia går väldigt långt tillbaka i tiden. Man kan skönja samiskt formspråk i över 10 000 år gamla hällristningar som man hittat på Kolahalvön och här i Skandinavien. På gamla samiska boplatser har man vid utgrävningar hittat nyttoföremål som är flera tusen år gamla. När det gäller sameslöjdens form och design bygger den på samernas livshistoria och generationers olika erfarenheter. För att konsumenten skall vara säker på att denne köpt äkta sameslöjd finns märket Sámi Duodji. Det är en äkthetsgaranti som bevisar att det inte är något plagiat och att det är kvalitetssäkrat hos Sameslöjdsstiftelsen. I muséet och galleriet i Vilhelmina får man ta del av den egenproducerade sameslöjden och föremål ur den samiska kulturen. Här får man en inblick i vilka verktyg och redskap som genom åren använts och utvecklats till perfektion. I museet finns även världens största samekniv att beskåda.