Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Röhsska – Specialmuseum för design och konsthantverk

Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk, Röhsska Museet, öppnade 1916. Man har sedan dess samlat på sig såväl konsthantverk som samtida och historisk design. Syftet med museet är att skapa mening i formens historia.

Röhsska – Specialmuseum för design och konsthantverk

Allt som museet samlat på sig genom tiderna omfattar över 50 000 föremål och de äldsta kommer från utgrävningar i Kina och är över 4500 år gamla. Utöver detta finns även nutida skandinaviska designhantverk.

Tidigt uppmärksammat i Europa


Under mitten och slutet av 1800-talet dök det upp muséer i Europa där fokus låg på att visa det bästa som fanns inom industri och hantverksproduktion. Först ut var Victoria and Albert museum i London som slog upp portarna 1852. Tätt efter följde Museum of Art and Design (Taideteollisuusmuseo) i Helsingfors år 1874, Kundindustrimuseet i Oslo år 1876 och Design Museum i Köpenhamn 1890. Således var Sverige ganska sent ute med ett museum inom genren. Man kan säga att startskottet för dessa museer var världsutställningen i London 1851. Under utställningen visade man världens industriella förmåga men fick kritik för att man trodde att det skulle vara brist på konstnärlig kvalitet och experter trodde att industrialiseringen skulle ta död på det traditionella konsthantverket. Som motvikt till dessa farhågor etablerades muséer som skulle åskådliggöra goda exempel och lyfta fram det konstnärliga och designhantverket. Man hoppades att på detta sätt kunna höja den konstnärliga nivån på de produkter som producerades inom industrin. Därav kom de att kallas för konstindustrimuséer.

Röhsska idag


Det Röhsska museets uppgift idag är att visa de olika uttryck som finns inom konsthantverks- och designtraditionen och att skapa medvetande och kunskap kring såväl nutida som historisk design och konsthantverk. Om det tidiga syftet med museet var att verka för god smak har Röhsska idag blivit en plattform för diskussioner och meningsskapande i formens historia. Sedan 1994 delar Röhsska ut, den till prissumman, största utmärkelsen i designvärlden, Torsten och Wanja Söderbergs pris.

Priset


En prisnämnd med representanter ur de fem nordiska länderna, med Röhsska muséets chef som ordförande, har som uppdrag att följa den utveckling som sker inom konsthantverk och design. Den som utses till pristagare får en miljon kronor och en egen utställning på muséet. Priset kommer ur Torstens Söderbergs fond och delas ut årligen. Var sjätte år kan dock priset delas upp i fem delar och används till att premiera särskilt viktiga kritikergärningar inom konsthantverk och design, ett pris till varje nordiskt land.

Utställningar idag


Idag finns fem olika utställningar vid Röhsska museet. Det är bland annat en basutställning som heter Inspiration Östasien. Utställningen speglar mötet mellan Norden och Östasien vars konsthantverk sedan lång tid har varit en stor inspiration för det nordiska hantverket och dess design. Muséets tredje våning har sedan öppnandet 1916 visat unika föremål från Östasien, främst äldre kinesiska och japanska föremål. Sedan öppnandet har utställningen naturligtvis moderniserats och idag är den såväl digitaliserad som interaktiv. Naturligtvis kan man fortfarande se de gamla vackra föremålen i verkligheten. Pristagaren för Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018, Brynjar Sigurdarson, och hans utställning med anknytning till Islands natur och traditioner kommer att börja visas vid muséet under våren 2019. I utställningen visas föremål av glas, trä, brons och porslin och är naturligtvis unik i sitt slag.

Utställningar idag