Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Skansen

Skansen är ett friluftsmuseum och dessutom världens första friluftsmuseum beläget på Djurgården i Stockholm.

Skansen

Med friluftsmuseum menar man att stora delar av museet finns utomhus. Ofta handlar det om att historiska byggnader finns på platsen och därför bör museet för det mesta finnas på en specifik plats. På skansen idag finns det mer än 150 byggnader samt en djurpark som delvis bedrivs utomhus. Inom parkens äldre delar får man lära sig mer om historia, hur folk bodde, hur deras hem såg ut samt hur de levde, vad de arbetade med och vad de gjorde när det var i hemmet. Är intresset för djur större än intresset för historia så kan man istället titta runt på alla djur som finns på skansen. I parken bor ungefär 75 olika djurarter, de flesta av djuren kommer från Skandinavien. Skansen är också ett ställe där man med all rätt kan fira olika högtider så som jul, nyår, nationaldagen och midsommar. Det är också återkommande olika marknader som äger rum på skansen området. På sommaren kan man njuta av bra musik då allsång på skansen sänds live på SVT. Då kommer olika artister för att uppträda på Sollidenscenen. När det inte är allsång på scen äger det också rum olika danstävlingar och teatrar uppe på scenen. Skansen hålls öppet alla dagar på året men öppettiderna kan variera beroende på när på året det är man vill besöka parken och det gäller också priset. Det är också möjligt att köpa årskort om man hellre vill göra det vilket kommer vara prisvärt om man är en person som besöker skansen relativt ofta.

Historian om SkansenSkansen grundades 1891 av Artur Hazelius som var en lärare, språkforskare samt folkbildare och gäster välkomnades in från och med 11 oktober samma år. Han hade tidigare åkt runt i Sverige där han för sin fasa började inse att bondesamhället höll på att försvinna dels då för att många som tidigare bott ute på landet nu mer och mer började flytta in till de större städerna istället. Iden med skansen var därför att visa upp hur människor förr hade bott och han ville visa upp detta genom bland annat olika byggnader men han ville också att djur skulle finnas i parken då det var mycket vanligt att folk hade olika husdjur i sina hem och iden var att visa upp all historia inte bara hur byggnaderna såg ut. Han ansåg att man behövde känna till den svenska historian för att på så sätt verkligen känna sig själv. Det äldsta huset som finns på skansen idag är ett hus från 1300-talet medans de flesta hus som finns i parken är hus från 1700 och 1800-talet. Namnet skansen hade parken redan innan Hazelius tog över marken och något namnbyte blev aldrig av. Hazelius bodde själv på skansen från och med 1892 och gjorde det fram tills sin död 1901. Även efter hans död så fick skansen leva vidare med hans ide om vad han ville att skansen skulle vara, en plats för svensk historia och allt vad det kan innebära.

Historian om Skansen

Skansen grundades 1891 av Artur Hazelius som var en lärare, språkforskare samt folkbildare och gäster välkomnades in från och med 11 oktober samma år. Han hade tidigare åkt runt i Sverige där han för sin fasa började inse att bondesamhället höll på att försvinna dels då för att många som tidigare bott ute på landet nu mer och mer började flytta in till de större städerna istället. Iden med skansen var därför att visa upp hur människor förr hade bott och han ville visa upp detta genom bland annat olika byggnader men han ville också att djur skulle finnas i parken då det var mycket vanligt att folk hade olika husdjur i sina hem och iden var att visa upp all historia inte bara hur byggnaderna såg ut. Han ansåg att man behövde känna till den svenska historian för att på så sätt verkligen känna sig själv. Det äldsta huset som finns på skansen idag är ett hus från 1300-talet medans de flesta hus som finns i parken är hus från 1700 och 1800-talet. Namnet skansen hade parken redan innan Hazelius tog över marken och något namnbyte blev aldrig av. Hazelius bodde själv på skansen från och med 1892 och gjorde det fram tills sin död 1901. Även efter hans död så fick skansen leva vidare med hans ide om vad han ville att skansen skulle vara, en plats för svensk historia och allt vad det kan innebära.

Historian om Skansen