Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Vandalorum – Muséet för konst och design

Mellan åkrarna utanför Värnamo i Småland ligger Vandalorum, ett museum där de främsta produktionerna inom design och konst möts och visas. Vandalorum är ett levande museum som visar tio till femton olika utställningar årligen av de främsta konstnärerna och formgivarna från såväl Sverige som från den internationella arenan. På platsen där muséet finns idag stod för många år sedan en stor torklada och det är med utgång från den som arkitekten Renzo Piano designat byggnaderna. Inredningen är skapad av formgivaren och arkitekten Sigurdur Gustafsson i samråd med muséets initiativtagare Sven Lundh och möblerna är designade av Mats Theselius, Bruno Mathsson och Jonas Bohlin. Vandalorum består idag av 4 lador varav en av dem inhyser Smålands konstarkiv. Utställningarna inriktas här mot konstnärer som är födda i Småland.

Vandalorums grundare

Sven Lundh föddes och växte upp en bit utanför Ljungby i Småland. En dag, när han vandrade hem från skolan stötte han på konstnären Sven Ljungberg som målade vid kanten av vägen. Det här mötet kom att lägga grund för, den då femtonårige, Sven Lundhs konstintresse. När han var i 25 årsåldern startade han, tillsammans med andra unga småländska konstnärer, galleriet Spegeln. Han jobbade samtidigt i en herrkonfektionsbutik. Sven var väldigt mån om hur han klädde sig och ställde ofta upp som mannekäng för butiken. Han startade även möbelföretaget Källemo som han drev han igång på allvar under mitten av 70-talet. Möblerna var mer inriktade på stil och idé än på kvantitet och pris. Sven hade idén för Vandalorum klar för sig redan i mitten av 80-talet men kom igång med bygget först under 2010 med hjälp av Renzo Piano. Man kan med säkerhet säga att ingen människa har gjort så mycket för småländsk konst som Sven Lundh.

Återbruk som resurs

”Wasteland – från avfall till arkitektur” är en av utställningarna som nu pågår på Vandalorum. Just denna utställning är en den mest omfattande i muséets historia och kan beskådas fram till februari 2019. Målet med utställningen är att visa på hur man kan lösa utmaningar i samhället med hjälp av återvinning och återbruk i arkitekturen. Utställningen vill förändra tankesättet kring avfall för att placera det i ny dager, som en resurs av estetiskt värde. Wasteland visar att avfall inte bara är en restprodukt, utan en av våra viktigaste och mest outnyttjade resurser.

Tidlös formgivning

En annan utställning hos Vandalorum är ”Tingen måste ha utstrålning!”. Den handlar om hur vi kasserar bruksföremål ur hemmen för att de blivit omoderna och inte för att de tappat i funktion. För att man ska behålla sina föremål krävs det att de är tidlösa. Man ska kunna titta på dem i åratal utan att tröttna. Signe Persson-Melin har varit en av landets ledande formgivare i drygt 60 år. Hon arbetar mycket i keramik och blev på -70 och -80 talet huvudformgivare hos Höganäs, Boda Nova och Rörstrand. Hon utsågs 1985 till landets första professor i glas- och keramikformgivning. Att hålla sig aktuell och tillhöra den ledande formgivningen i över 60 år ställer lite krav. Att Persson-Melin lyckats med detta beror troligtvis på att hon aldrig följt trender utan alltid skapat från sitt eget formspråk.