Call us Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus British Road,Birmingham, UK

Wanås konst – Internationell samtidskonst

Sveriges internationella skulpturpark ligger i Wanås i Skåne och drivs av Stiftelsen Wanås utställningar. Det är ett centrum för lärande och konst där det skapas internationell samtidskonst av konstnärer från hela världen. Idag finns här ungefär 70 konstverk som är skapade specifikt för Wanås konst och konstverken är inriktade mot skulptur och installation. Inledningsvis lade man fokus på svenska, nordiska, och amerikanska konstnärer men idag har man vidgat sig och vänder sig till hela världen. Man har även vidgat sig avseende konstform och vänder sig även till dansare, designers och skrivare. Utvalda av dessa bjuds årligen in för att skapa konst på plats i parken.

Ett tydligt miljötänkande

PÅ Wanås har man genom åren haft en viktig och nära relation till naturen och inom alla verksamhetsområden har man en tydlig miljöprofil. Wanås är ett av de största jordbruken med ekologisk profil i norra Europa och har sedan 1700-talet producerat mjölk. Samhället Wanås placering på kartan ger mycket bra förutsättningar för att driva såväl jordbruk som skogsbruk. Skogarna är FSC-certifierade och Wanås är en av Europeiska Unionens Wildlife Estates. Wanås konst har sedan 2009 arbetat på ett aktivt sätt för att minska den skadliga belastningen på de resurser som finns på jorden. Man tänker inte på att konstinstitutioner och museer faktiskt har en negativ miljöpåverkan genom sina tempererade och luftfuktighetskontrollerade utställningslokaler. Långa transporter av konstverk och mycket emballage för att skydda dem påverkar även det miljön. Därför har man på Wanås lagt tyngdpunkten på utställningarna ute i parken. Förutom den permanenta utställningen så byggs årligen nya konstverk på plats och på så vis minskar man miljöpåverkan av transporter. Man tar helt enkelt konstnären till Wanås för upprättandet av konstverket.

Utställningen Wanås historia

Om man vill fördjupa sig i ortens historia finns utställningen om Wanås historia i Långlogen som uppfördes under 1700-talet. Wanås är en av landets mest spännande borgar och låg genom sitt geografiska läge illa till under krigen mellan Sverige och Danmark. Under det nordiska sjuårskriget brändes borgen ner men resterna införlivades i det slott som byggdes 1566. Man har hittat ritningar över slottet som är daterade så långt tillbaka som 1680 och så ser slottet ut idag.  I konstparken finner man den stora eken som utgjorde en central roll i Snapphanekrigen. På den tiden utgjorde Wanås centrum en bas för de danska gerillakrigarna som ställde till besvär och eken som står i parken är där de till slut blev hängda.

Live art – levande konst

2016 började Wanås på allvar att bygga in dans och performance i programmet. Det gjordes inte med tanken att det skulle vara en engångshändelse utan att det skulle vara något återkommande. Live art är något man måste uppleva i stunden och där man måste vara närvarande i kropp och själ. Under 2017 användes skulpturparken till Live-artutställning och workshops. Konstnärerna använde parken till en utforskande och prövande lekpark i symbios med den befintliga konsten och naturen.

Att bemötas likvärdigt oavsett förutsättningar är en mänsklig rättighet. Wanås har verkligen tagit fasta på att göra konsten tillgänglig för alla. Oavsett funktionsvarianter, bakgrund och förutsättningar skall alla ha rätt till konst, bra konst!